Certyfikaty
Pogoda
Prognoza pogody
Nisko
Pogoda - NiskoMeteovista.pl Zawsze aktualna pogoda
Kalendarz-- WITAMY SERDECZNIE NA STRONIE INTERNETOWEJ REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ w NISKU! -- KSZTAŁCIMY ZAWODOWO! --
Terminy związane z wyborami do Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2014/2015

24 października 2014r.
- ostateczny termin zgłaszania kandydatów do Rady SU.
Kandydatów należy zgłaszać na piśmie do P. Ewy Kapłońskiej (sala 226) lub do P. Anny Sobiło (sala 227). Przypominam, że każdy kandydat powinien mieć pozytywną, pisemną opinię wychowawcy.

0d 27 października do 6 listopada 2014r.
- kampania wyborcza.

6 listopada 2014r.
- cisza wyborcza

7 listopada 2014r.
- wybory

12 listopada 2014r.
- zebranie sprawozdawczo - wyborcze nowo wybranego i ustępującego Samorządu Uczniowskiego, wybór przewodniczącego, zastępców i innych osób funkcyjnych.


Dzień Edukacji Narodowej w RCEZ

13 października 2014 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji świętowali Dzień Edukacji Narodowej.
Szkolna akademia z udziałem przedstawicieli społeczności uczniowskiej rozpoczęła się o godz. 14.00. Przemówienie okolicznościowe wygłosił Marcin Pilarski, dyrektor szkoły mówiąc między innymi: Szczególne miejsce zajmuje szkoła i nauczyciel, od którego w ogromnej mierze zależy czy wchodzący w dorosłe życie młodzi ludzie będą umieli odnosić sukcesy i cieszyć się ze swoich osiągnięć.
List Starosty Niżańskiego Gabriela Waliłko z okazji Dnia Edukacji Narodowej odczytał Wicestarosta Sławomir Czwal.
W imieniu działających w szkole związków zawodowych życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty złożyła Ewa Kapłońska. Również przewodnicząca Rady Rodziców, Lucyna Bajek, skierowała podziękowania i życzenia do nauczycieli i pracowników Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej.

Certyfikaty mobilności
Dzień Edukacji Narodowej był okazją do wręczenia certyfikatów mobilności i dyplomów zajęć kulturowo- językowych uczestnikom projektu "Europejska wymiana doświadczeń drogą do nowoczesnej szkoły zawodowej". Projekt " Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych" , Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli- projekty systemowe.
Dyplomy wręczali Wicestarosta Niżański Sławomir Czwal i Dyrektor RCEZ Marcin Pilarski.
Następnie młodzież zaprezentowała program artystyczny przygotowany na tę okoliczność pod kierunkiem Danuty Pokory i Wacława Kędziora.

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej
W Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rudniku nad Sanem odbyło się powiatowe święto edukacji, na które przybyli nauczyciele i dyrektorzy ze szkół i jednostek prowadzonych przez Powiat Niżański.
Podziękowania skierowane do nauczycieli, dyrektorów szkół, nauczycieli emerytowanych i pracowników obsługi szkół w swych wystąpieniach złożyli: Starosta Niżański Gabriel Waliłko, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Nawrocki.
Do przedstawicieli nauczycielskiego środowiska zwróciła się również Renata Butryn Poseł na Sejm RP oraz Zofia Igras Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Nagrody dla nauczycieli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej
Nagrody Starosty Powiatu Niżańskiego otrzymali : Magdalena Mazurek, Konrad Dąbek, Stanisław Królikowski, Sebastian Straczyński i Rafał Butryn.
Nagrody Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, otrzymali następujący nauczyciele: Beata Józefczyk, Grażyna Suchecka, Alicja Świder, Edyta Maziarz, Bogusław Bielak,Wacław Piędel, Wacław Kędzior, Marian Chrapko, Tomasz Skoczeń, Jerzy Jakubów, Roman Podgórski i Tomasz Wieleba.

IMG_1103.jpg
IMG_1105.jpg
IMG_1107.jpg
IMG_1110.jpg
IMG_1115.jpg
IMG_1118.jpg
IMG_1121.jpg
IMG_1123.jpg
IMG_1124.jpg
IMG_1134.jpgOgłoszenie


Informuję, że w dniu 16 października 2014 r. w sali 224 o godz. 14.10 odbędą się zajęcia z przygotowania pedagogicznego dla uczestników projektu mobilności "Mobilny uczeń- dobry pracownik" realizowanego w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" .
Zajęcia poprowadzi mgr Ryszard Budkowski, pedagog szkolny.
Obecność na zajęciach uczestników projektu "Mobilny uczeń - dobry pracownik" jest obowiązkowa.

Koordynator projektu
mgr Alicja Świder


- Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie".
- Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu " Uczenie się przez całe życie".Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Enter Your Future

Od 5 do 10 października 2014 Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku po raz pierwszy gościło wolontariuszy ze studenckiej organizacji AIESEC w ramach projektu Enter Your Future.

Inicjatywa Enter Your Future polega na kilkutygodniowym pobycie wolontariuszy z wyższych uczelni z całego świata w polskich szkołach i pracy z polską młodzieżą. W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej pracowali : Adil z Maroka, Leila z Tunezji oraz Nino z Gruzji. Studenci przekazywali informacje na temat swoich kultur, tradycji oraz zwyczajów przez przedstawienie prezentacji, filmy i rozmowy z uczniami bardzo szybko nawiązywali kontakt z młodzieżą z różnych klas naszej szkoły.

Wspólne poznawanie kultur świata pomaga w wzajemnym zrozumieniu i kształtowaniu postaw szacunku i tolerancji wobec odmienności. Wprowadzenie młodych Polaków do obcych kultur to lekcja tolerancji oraz otwarcie horyzontów poza stereotypowe myślenie o innych nacjach. Dodatkowo, wymiana w ramach projektu "Enter your future" przyczynia się do nawiązania międzynarodowych przyjaźni, a dla cudzoziemców jest okazją do poznania polskiej kultury.

Prezentacje rozpoczęły się w poniedziałek 6 października 2014 r. Rozmowy były prowadzone w języku angielskim. Uczniowie z różnych klas mieli możliwość praktycznego sprawdzenia i doskonalenia praktycznej znajomości języka angielskiego. Wolontariusze opowiadali o swoich ojczyznach, często przełamując stereotypy (np. pokazując śnieg w Maroko czy Tunezji). Przedstawiali pochodzenie rdzennych mieszkańców, przedstawiali historię przechodząc aż do współczesności. Po zajęciach szkolnych uczniowie oraz nauczyciele RCEZ prezentowali gościom polską kulturę oraz jej osiągnięcia. We wtorek wolontariusze zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy Made in Poland, która została przygotowana przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Na wystawie wolontariusze mogli obejrzeć znane na całym świecie polskie produkty, między innymi porcelanę z Ćmielowa czy szkło z Krosna. Goście uczestniczyli w spotkaniu ze Starostą Niżańskim Gabrielem Waliłko i Wicestarostą Sławomirem Czwalem. Zorganizowano także wycieczki do Sandomierza i Rudnika nad Sanem.

W opinii studentów Polska to piękny kraj, pełen gościnnych i serdecznych ludzi.

DSC05713.jpg
DSC05738.jpg
DSC05757.jpg
DSC05771.jpg
DSC05830.jpg
DSC05907.jpg
DSC06039.jpg
DSC06102.jpg
DSC06243.jpgWitamy na stronie RCEZ w Nisku!
Szanowni Państwo!

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku jest szkołą, która:

- przekazuje wysoki poziom wiedzy i kształci umiejętności potrzebne do kontynuowania nauki na wyższym etapie kształcenia,

- wychowuje w duchu patriotycznym, wpaja poczucie przynależności do wspólnoty narodowej i obywatelskiej,

- kształci umiejętności twórczego rozwijania problemów,

- wpaja system wartości ogólnoludzkich,

- rozbudza wrażliwość na dobro, tolerancję i piękno otaczającego świata,

- uczy pracy nad sobą i rozwija wiarę we własne możliwości,

- rozbudza zainteresowania, pasje i uzdolnienia,

- uczy szlachetnej rywalizacji i umiejętności godzenia się z porażką,

- wspiera ideę współpracy i umacnia więzi pomiędzy członkami społeczności szkoły,

- preferuje postawy proaktywne i twórcze,

- przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym,

- prowadzi edukację regionalną, kulturalną, filozoficzną, czytelniczą i medialną, ekologiczną, prozdrowotną, europejską.

Szkoła nasza nie poprzestaje na odniesionych sukcesach. Wszyscy pracownicy dokładają wszelkich starań, aby szkoła sprostała wymogom nowej rzeczywistości, aby nasi absolwenci dostali się na studia lub znaleźli zatrudnienie. Stąd też stworzyliśmy atrakcyjną ofertę edukacyjną, kładziemy nacisk na nierozdzielność i spójność kształcenia oraz wychowania, na kształtowanie wszechstronnych umiejętności uczniów, na poprawę efektywności wychowania, w tym zwiększenie stopnia bezpieczeństwa młodzieży w szkole.
Każdy uczeń i rodzic w naszej szkole w każdej sytuacji może liczyć na życzliwość i wszechstronną pomoc nauczycieli i wychowawców.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne


chcesz nas o czymś powiadomić | skomentować artykuł | napisz |
Portale
Współpraca
Zegar
Statystyki

RCEZ © 2014 SS. Wszelkie prawa zastrzeżone. | powered by jPORTAL 2 | XP Theme