Menu główne
Strona główna
Historia
Baza szkoły
Dokumenty szkolne
Z życia szkoły
Przetargi
Kalendarz szkolny
Galeria
Kontakt

Kadra
Dyrektorzy 1928-1950
Dyrektorzy 1950-nadal
Kadra pedagogiczna
Biblioteka

Administracja
Pracownicy

Uczniowie
Samorząd Uczniowski
Klasy
Plan lekcji
Zastępstwa
Prawa i obowiązki
Wykaz podręczników
Matura
Egzamin zawodowy
Zajęcia pozalekcyjne

Koło geograficzne
Strona tytułowa
Opiekun
Wyprawy
Kontakt

Stowarzyszenie
Statut
Deklaracja
Kontakt

Certyfikaty

Dyrektorzy szkół zawodowych w latach 1928-1950

 1 Ludwik Latawiec
 2 Adolf Rufer
 3 Wacław Wiprzycki
 4 Karol Kantor

Ludwik Latawiec


W historii oświaty niżańskiej zapisał się jako kierownik szkoły powszechnej oraz jeden z organizatorów Ogniska Związku Nauczycieli Szkół Publicznych w Nisku. Wiadomo, że w latach1924-1927 był kierownikiem rozwijającej się 7-klasowej Szkoły Powszechnej oraz w latach 1928-1932 kierownikiem Publicznej Dokształcającej Szkoły Zawodowej w Nisku.

Adolf Rufer


W dziejach oświaty niżańskiej odnotowano, że był kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej 7-klasowej w Nisku (1935-1939) oraz Dokształcającej Szkoły Zawodowej . W roku 1939 był jednym z organizatorów nauczania w warunkach wojennych.

Wacław Wiprzycki

Inżynier - przed drugą wojną światową asystent na Politechnice Lwowskiej. W latach 1940-1944 był kierownikiem Polskiej Publicznej Rzemieślniczo-Kupieckiej Szkoły Zawodowej w Nisku. Wiadomo także, że w czasie II wojny światowej zorganizował w Stalowej Woli dokształcającą szkołę zawodową, działającą na podstawie polskich przepisów prawnych o dokształcaniu młodocianych.

Karol Kantor


Urodził się 8 maja 1898 r. w Tarnowie. W latach 1916-1918 był żołnierzem armii austriackiej. Przeszedł kampanię wojenną na frontach serbskim i rosyjskim. Od 1 listopada 1918r. służył w 16 pułku piechoty Wojska Polskiego - sierżant podchorąży. Żonaty ze Stanisławą Sulczyńską. Absolwent-ekstern Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Tarnowie z roku 1920. W latach 1920-1934 nauczyciel szkół podstawowych w Lubelskiem i Kieleckiem. 1 listopada 1934r. został nauczycielem szkół Niska: Szkoły Powszechnej i Publicznej Dokształcającej Szkoły Zawodowej. W latach 1937-1939 kierował Publiczną Dokształcającą Szkołą Zawodową. W latach drugiej wojny światowej był nauczycielem Polskiej Publicznej Rzemieślniczo-Kupieckiej Szkoły Zawodowej w Nisku. W roku 1944 został stałym pracownikiem Średniej szkoły Zawodowej w Nisku, a potem Zasadniczej Szkoły Elektrycznej. Uczył fizyki, chemii i przedmiotów zawodowych: mechaniki, elektrotechniki i materiałoznawstwa. W latach 1944-1950 był dyrektorem Publicznej Średniej szkoły Zawodowej w Nisku. Uczestniczył w pracach komisji egzaminacyjnych czeladniczych i mistrzowskich. Włożył wiele starań w uzyskanie przez Szkołę budynku przy ulicy Paderewskiego 4. Był współorganizatorem Zasadniczej Szkoły Elektrycznej w Nisku. W roku 1970 przeszedł na emeryturę. W latach 1970-1974 pracował w niepełnym wymiarze czasu pracy. Za swoją pracę i działalność został odznaczony Medalem Dziesięciolecia (1954) Medalem XXX-lecia PRL (1974) i Złotą Odznaką ZNP (1971). W latach późniejszych zamieszkał w Tarnowie. Tam zmarł i tam został pochowany. Pośmiertnie odznaczony Odznaką Honorową - "Za Zasługi dla Miasta i Gminy Nisko" w dniu 3 października 2003r.


chcesz nas o czymś powiadomić | skomentować artykuł | napisz |
Rekrutacja
Oferta
Regulamin przyjęć
Wzór podania

LO dla Dorosłych
Oferta
Regulamin przyjęć
Wzór podania
Harmonogram zajęć

Opiekun medyczny
Oferta
Regulamin przyjęć
Wzór podania

Portale społecznościowe
Współpraca

KalendarzPogoda
Statystyki

RCEZ © 2014 SS. Wszelkie prawa zastrzeżone. | powered by jPORTAL 2 | XP Theme