-- WITAMY SERDECZNIE NA STRONIE INTERNETOWEJ REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ w NISKU! -- KSZTAŁCIMY ZAWODOWO! --
Certyfikaty
Pogoda
Prognoza pogody
Nisko
Pogoda - NiskoMeteovista.pl Zawsze aktualna pogoda
Kalendarz


DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W NISKU OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

SAG.26.8.2015

Nisko, dnia 11 sierpnia 2015 r.DYREKTOR
REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W NISKU
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO


Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego o pow. 27,60 m2 położonego na parterze w budynku Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 1, z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego na okres 3 lat od dnia 07.09.2015 r.

Przetarg odbędzie się 1 września 2015 r. o godz. 1000 w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku ul. Sandomierska 1 w pok. 205.

Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 10,50 zł/m2 + obowiązujący podatek VAT.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może być ono niższe niż 1,00 zł/m2 netto.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu najmu za lokal.
Stawka czynszu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych.
Począwszy od dnia 1 stycznia 2016r. wylicytowana w przetargu stawka czynszu może zostać podwyższona do wysokości stawki obowiązującej na dany rok kalendarzowy w przypadku, gdy będzie ona niższa od uchwalonej przez Zarząd Powiatu Niżańskiego. Najemca na własny koszt dostosuje lokal do potrzeb prowadzonej działalności oraz ponosić będzie wszelkie koszty i opłaty związane z najmem, w tym podatek od nieruchomości.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne oraz spółki osobowe prawa handlowego. Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze stanem technicznym lokalu, możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności oraz regulaminem przetargu i je akceptują oraz obowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej:
1) dokument potwierdzający tożsamość, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna;
2) dokument potwierdzający podmiotowość prawną (wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej lub właściwego rejestru) w przypadku podmiotów gospodarczych oraz pełnomocnictwo osoby uprawnionej do reprezentacji.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
O wynikach przetargu strony zostaną powiadomione po jego zamknięciu.
Dodatkowe informacje dotyczące lokalu jak i regulaminu przeprowadzenia przetargu można uzyskać w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 1, pok. 205, tel. 15 841 68 50, w godzinach od 715 do 1415 oraz na stronie internetowej www.rceznisko.pl. i www.powiat-nisko.pl - regulamin przetargu stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 15/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r. Dyrektora RCEZ w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego oraz powołania Komisji Przetargowej.

OGŁOSZENIE

Załącznik


DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W NISKU OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

SAG.26.6.2015

Nisko, dnia 13 lipca 2015 r.DYREKTOR
REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W NISKU
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO


Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego o pow. 482,90 m2 położonego w bloku żywieniowym przy budynku internatu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku przy ul. 3-go Maja 32, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej -punktu gastronomicznego na okres 3 lat od dnia 12.08.2015 r.

Przetarg odbędzie się 3 sierpnia 2015 r. o godz. 1100 w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku ul. Sandomierska 1 w pok. 205.

Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 8,40 zł/m2 + obowiązujący podatek VAT.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może być ono niższe niż 1,00 zł/m2 netto.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu najmu za lokal.
Stawka czynszu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych.
Począwszy od dnia 1 stycznia 2016r. wylicytowana w przetargu stawka czynszu może zostać podwyższona do wysokości stawki obowiązującej na dany rok kalendarzowy w przypadku, gdy będzie ona niższa od uchwalonej przez Zarząd Powiatu Niżańskiego. Najemca na własny koszt dostosuje lokal do potrzeb prowadzonej działalności oraz ponosić będzie wszelkie koszty i opłaty związane z najmem, w tym podatek od nieruchomości. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne oraz spółki osobowe prawa handlowego.
Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze stanem technicznym lokalu, możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności oraz regulaminem przetargu i je akceptują oraz obowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej: 1) dokument potwierdzający tożsamość, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna;
2) dokument potwierdzający podmiotowość prawną (wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej lub właściwego rejestru) w przypadku podmiotów gospodarczych oraz pełnomocnictwo osoby uprawnionej do reprezentacji.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów. O wynikach przetargu strony zostaną powiadomione po jego zamknięciu.
Dodatkowe informacje dotyczące lokalu jak i regulaminu przeprowadzenia przetargu można uzyskać w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 1, pok. 205, tel. 15 841 68 50, w godzinach od 715 do 1415 oraz na stronie internetowej www.rceznisko.pl. i www.powiat-nisko.pl - regulamin przetargu stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 14/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Dyrektora RCEZ w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego oraz powołania Komisji Przetargowej.

Załącznik


DYREKTOR REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W NISKU OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

SAG.26.5.2015

Nisko, dnia 13 lipca 2015 r.DYREKTOR
REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W NISKU
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO


Przedmiotem przetargu jest najem lokalu użytkowego o pow. 27,60 m2 położonego na parterze w budynku Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 1, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej - prowadzenie bufetu gastronomicznego na okres 3 lat od dnia 01.09.2015 r.

Przetarg odbędzie się 3 sierpnia 2015 r. o godz. 1000 w siedzibie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku ul. Sandomierska 1 w pok. 205.

Cena wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 24,20 zł/m2 + obowiązujący podatek VAT.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może być ono niższe niż 1,00 zł/m2 netto.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu najmu za lokal.
Stawka czynszu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych.
Począwszy od dnia 1 stycznia 2016r. wylicytowana w przetargu stawka czynszu może zostać podwyższona do wysokości stawki obowiązującej na dany rok kalendarzowy w przypadku, gdy będzie ona niższa od uchwalonej przez Zarząd Powiatu Niżańskiego. Najemca na własny koszt dostosuje lokal do potrzeb prowadzonej działalności oraz ponosić będzie wszelkie koszty i opłaty związane z najmem, w tym podatek od nieruchomości. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, prawne oraz spółki osobowe prawa handlowego.
Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze stanem technicznym lokalu, możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności oraz regulaminem przetargu i je akceptują oraz obowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej: 1) dokument potwierdzający tożsamość, jeżeli uczestnikiem jest osoba fizyczna;
2) dokument potwierdzający podmiotowość prawną (wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej lub właściwego rejestru) w przypadku podmiotów gospodarczych oraz pełnomocnictwo osoby uprawnionej do reprezentacji.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.
O wynikach przetargu strony zostaną powiadomione po jego zamknięciu.
Dodatkowe informacje dotyczące lokalu jak i regulaminu przeprowadzenia przetargu można uzyskać w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku przy ul. Sandomierskiej 1, pok. 205, tel. 15 841 68 50, w godzinach od 715 do 1415 oraz na stronie internetowej www.rceznisko.pl. i www.powiat-nisko.pl - regulamin przetargu stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 13/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Dyrektora RCEZ w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego oraz powołania Komisji Przetargowej.

Załącznik


chcesz nas o czymś powiadomić | skomentować artykuł | napisz |
Polacy na Ukrainie
Portale
Współpraca
Zegar
Statystyki

RCEZ © 2014 SS. Wszelkie prawa zastrzeżone. | powered by jPORTAL 2 | XP Theme
Tutaj wpisz treść dokumentu