Menu główne
Strona główna
Historia
Baza szkoły
Dokumenty szkolne
Z życia szkoły
Przetargi
Kalendarz szkolny
Galeria
Kontakt

Kadra
Dyrektorzy 1928-1950
Dyrektorzy 1950-nadal
Kadra pedagogiczna
Biblioteka

Administracja
Pracownicy

Uczniowie
Samorząd Uczniowski
Klasy
Plan lekcji
Zastępstwa
Prawa i obowiązki
Wykaz podręczników
Matura
Egzamin zawodowy
Zajęcia pozalekcyjne

Koło geograficzne
Strona tytułowa
Opiekun
Wyprawy
Kontakt

Stowarzyszenie
Statut
Deklaracja
Kontakt

Certyfikaty

Regulamin przyjęć

Zarządzenie Nr 2/2014

Dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie rekrutacji do Technikum 4-letniego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej na rok szkolny 2014/2015.


Na podstawie zarządzenia Nr 4/2014 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 13 lutego 2014 r. oraz art.10 ust. 2 ustawy z dnia 06.12.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 7).

§ 1

Do przeprowadzenia rekrutacji dla klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 powołuje się Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną w następujacym składzie:
dr Marcin Pilarski - przewodniczący,
mgr inż. Bogusław Bielak - wiceprzewodniczący,
mgr Beata Józefczyk - wiceprzewodniczący,
mgr inż. Stanisław Królikowski - wiceprzewodniczący,
członkowie:
mgr Grażyna Czyż
mgr inż.Marianna Chudy
mgr inż. Konrad Dąbek
mgr Anna Sobiło
mgr Alicja Świder
mgr Janusz Niemiec.

§ 2

Komisja przeprowadzi rekrutację do następujących klas Technikum 4-letniego na podbudowie gimnazjum:
zawód technik elektryk (1 oddział),
zawód technik energetyk (1 oddział),
zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (1 oddział),
zawód technik telekomunikacji (1 oddział),
zawód technik mechatronik (1 oddział),
zawód technik elektronik (1 oddział),
zawód technik informatyk (2 oddziały),
zawód technik cyfrowych procesów graficznych (1 oddział),
zawód technik geodeta (1 oddział),
zawód technik odlewnik (1 oddział),
zawód technik ekonomista (1 oddział),
zawód technik logistyk (1 oddział),
zawód technik organizacji reklamy (1 oddział),
zawód technik obsługi turystycznej (1 oddział).

Zasadnicza Szkoła Zawodowa
zawód elektryk (1 oddział),
zawód elektromechanik (1 oddział),
zawód monter mechatronik (1 oddział),
zawód monter elektronik (1 oddział),
zawód mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (1 oddział).

Klasa wielozawodowa (1 oddział)
zawody: lakiernik,
mechanik pojazdów samochodowych,
elektromechanik pojazdów samochodowych,
blacharz samochodowy,
piekarz,
cukiernik,
kucharz,
wędliniarz,
sprzedawca,
dekarz,
fryzjer,
krawiec,
stolarz,
monter instalacji i urządzeń sanitarnych.

§ 3

1. Podstawą przyjęcia do Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej na podbudowie gimnazjum będzie suma punktów uzyskana z egzaminu gimnazjalnego (1% = 1punkt) oraz z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki oraz punktów za osiągnięcia ucznia.
2. Przy przeliczaniu ocen na świadectwie stosuje się następującą punktację:
celujący - 20 pkt.,
bardzo dobry - 16 pkt.,
dobry - 12 pkt.,
dostateczny - 8 pkt.,
dopuszczający - 0 pkt.
Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się do 20 punktów, zwłaszcza:
a) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem (6 punktów),
b) za uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty (5 punktów),
c) za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty (8 punktów),
d) uzyskanie wysokiego miejsca - nagrodzonego lub honorowanego zwycięskim tytułem - w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół (do 3 punktów),
e) stała aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego (do 3 punktów).
3. W wyniku rekrutacji można uzyskać nie więcej niż 200 punktów.
4. Przyjęci zostaną kandydaci do danej klasy o największej ilości punktów.

§ 4

Ustala się następujące terminy związne z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży:
1. od 14 maja do 28 maja 2014 r. przyjmowanie podań uczniów gimnazjów w sekretariacie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej;
2. od 27 czerwca do 1 lipca 2014 r. do godz. 15:00 przyjmowanie oryginałów lub kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz oryginałów lub kopii zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył;
3. 2 lipca 2014 r. godz. 10:00 posiedzenie Komisji Rekrutacyjno- Kwalifikacyjnej w sprawie przyjęć do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015;
4. do 4 lipca 2014 r. do godziny 9:00 ogłoszenie listy kandydatów do szkoły na podstawie wyników rekrutacji;
5. do 7 lipca 2014 r. do godziny 15:00 składanie potwierdzeń podjęcia nauki w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i składanie odwołań od wyników rekrutacji;
6. do 7 lipca 2014 r. kandydaci do klasy wielozawodowej składają zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu na praktykę zawodową;
7. do 8 lipca 2014 r. do godziny 10:00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


chcesz nas o czymś powiadomić | skomentować artykuł | napisz |
Rekrutacja
Oferta
Regulamin przyjęć
Wzór podania

LO dla Dorosłych
Oferta
Regulamin przyjęć
Wzór podania
Harmonogram zajęć

Opiekun medyczny
Oferta
Regulamin przyjęć
Wzór podania

Portale społecznościowe
Współpraca

KalendarzPogoda
Statystyki

RCEZ © 2014 SS. Wszelkie prawa zastrzeżone. | powered by jPORTAL 2 | XP Theme