Ułatwienia dostępu

  • 15 841 25 06
  • 15 841 20 61
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Poniedziałek - Piątek 7:00-15:00
Image
Image


  Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku  
 


   Baza szkoły pozwoli rozwijać TWOJE umiejętności   


Baza szkoły


  Nowoczesne kierunki kształcenia  
 


   Zdobędziesz wiedzę i umiejętności   


Baza szkoły


  Olimpiady, Konkursy, Projekty  
 


   To tylko część projektów, w których możesz wziąć udział  


Projekty edukacyjne


  Nowoczesne klasopracownie  
 


   Pracownie języków obcych  


Baza szkoły


  Nowoczesne klasopracownie  
 


   Pracownia fizyczna  


Baza szkoły


  Czas na wypoczynek  
 
Image

Rekrutacja

Informacje dla kandydatów.
Image

Egzaminy

Informacje o dokumentach i terminach egzaminów zawodowych i egzaminu maturalnego.
Image

Kalendarium Roku Szkolnego

Organizacja roku szkolnego

Regulamin biblioteki szkolnej

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ (Multimedialnego Centrum Informacyjnego) PRZY RCEZ W NISKU  

 Biblioteka gromadzi i udostępnia literaturę piękną, popularonaukową, fachową związaną z profilem szkoły, czasopisma;  

 Biblioteka prowadzi działania na rzecz rozwoju czytelnictwa;  

 Biblioteka współpracuje z uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz innymi bibliotekami, a także instytucjami pozaszkolnymi; 

Nauczyciel bibliotekarz pomaga wszystkim użytkownikom w korzystaniu z biblioteki, a przede wszystkim : - udziela pomocy w korzystaniu z warsztatu informacyjnego biblioteki, - udziela informacji bibliotecznych i rzeczowych na zadany temat, - pomaga w poszukiwaniu materiałów bibliotecznych, - doradza w wyborach czytelniczych,  

 Z biblioteki mogą korzystać: 

 uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice (prawni opiekunowie) uczniów szkoły, a także inne osoby za zgodą dyrektora szkoły;  

 Biblioteka umożliwia wypożyczanie książek na okres ferii zimowych i letnich;  Z księgozbioru, czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 3 woluminy na okres jednego miesiąca;  

Z księgozbioru podręcznego oraz bieżących gazet i czasopism czytelnicy korzystają w pomieszczeniu biblioteki oraz czytelni;  W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków;  

 Opiekunowie zestawu książek wypożyczonych do pracowni przedmiotowych potwierdzają z początkiem każdego roku szkolnego, iż nadal korzystają z wypożyczonych książek i nie zostały one zagubione czy skradzione;  

 W przypadku zagubienia, zniszczenia książki lub czasopisma czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza książki;  

Dopuszcza się możliwość odkupienia w zamian za zgubione dzieło kolejnego wydania tego samego tytułu. W przypadku szczególnie uzasadnionych – bibliotekarz może wyrazić zgodę na przekazanie przez czytelnika, w zamian za zagubioną lub zniszczoną książkę, innej uznanej za przydatną w zbiorach biblioteki;  

 Czytelnik zobowiązany jest do troskliwego obchodzenia się z wypożyczonymi zbiorami;  Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być decyzją bibliotekarza zawieszony w prawach korzystania z biblioteki; 

Czytelnicy i pracownicy szkoły opuszczający szkołę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie tzw. karty obiegowej potwierdzającej zwrot wypożyczonych materiałów; 

Stanowiska komputerowe MCI  

Komputer w bibliotece służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych;  

 Nie wolno zmieniać ustawień, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych !  

 Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (włączać i rozłączać kabli zasilających) !  

Przy stanowisku komputerowym mogą pracować co najwyżej dwie osoby;  

 Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych;  Zabrania się wykorzystywania komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji, gier czy zabaw, tzw. blogowania a także przeglądania stron zawierających treści erotyczne i inne, niezgodne z obowiązującym prawem;  

 Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi; Zatwierdzony Uchwałą nr 5/2017/2018 w dniu 31.08.2017 r 


Współpracujemy

Kontakt

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
w Nisku
ul. Sandomierska 1
37-400 Nisko
tel./fax: 15 841 25 06
tel.: 15 841 20 61
Image
Image
Image

Dojazd

Serwisy szkolne

Image
Image

Galerie

Image
Image
Image
E-SZKOŁA
REKRUTACJA
EGAZMINY
AKTUALNOŚCI
DOKUMENTY
O SZKOLE